Onze Visie

De terugkeer van de bouwheer

Vroeger bestonden er bouwheren. Die gaven een architect of een bureau de opdracht om iets te ontwerpen. Ze regelden vervolgens de aanbesteding en gunden het werk aan een aannemer. Daarna waren ze overkoepelend opdrachtgever. Gek genoeg is de rol van de bouwheer verdwenen, terwijl daar veel voordelen aan zaten. Ze zorgden er namelijk voor dat alle neuzen tijdens een project dezelfde kant op wezen.

ECO groep is de nieuwe bouwheer. Want tijdens het gehele bouwproject, vanaf de kale bouwgrond tot na de oplevering, voeren we niet alleen uit, maar begeleiden we ook. We kunnen dat goed omdat we doen wat beloven, omdat we duidelijke afspraken maken én onafhankelijk zijn.

Een bouwproject bestaat uit vier stadia. In elk stadium neemt ECO groep u bij de hand. De verschillende fases lopen daardoor naadloos in elkaar over en goede samenwerking tussen alle specialisten is een garantie.

Fase 1
Ontwikkeling
Projectontwikkeling is de beginfase van een bouwproject waarbij grond, geld en gebruikers bij elkaar gebracht worden. Wij nemen, zoals een projectontwikkelaar dat doet, de marktrisico’s, prijsrisico’s en ontwikkelingsrisico’s van u over. U hoeft zich daardoor niet druk te maken over eventuele groeiende kosten of vertraging.

Fase 2

Technische uitvoering en vergunningen

Na de ontwikkelingsfase volgt nog een voorbereidende fase: het tekenen, het berekenen en het regelen van alle vergunningen. Wij kunnen u, als u dat wilt, helpen met het samenstellen van het ‘programma van eisen’. Daarna volgen het voorlopige ontwerp en het definitieve ontwerp, met ook de technische uitwerking van de constructie en de installatie. Vervolgens regelen wij de aanvraag van de bouwvergunning. De laatste stap in deze fase is het maken van de gedetailleerde werktekening. 

Fase 3
Realisatie
De fase die het meest tot de verbeelding spreekt is natuurlijk de realisatie. Wij begeleiden het bouwen maar zorgen ook voor de realisatie, vanaf de eerste spade die de grond in gaat tot en met de oplevering. We maken gebruik van het revolutionaire Kingspan TEK® Bouwsysteem. Hiermee kunnen we sneller, slanker, voordeliger en beter geïsoleerd bouwen. Tijdens het gehele project houden we nauw contact met u als opdrachtgever over de planning, het budget, de organisatie en de kwaliteit.

Fase 4

Nazorg

De nazorgfase wordt vaak onderschat of vergeten. Wij maken voor u een meerjarig onderhoudsplan waarin de kosten op korte, middellange en lange termijn in kaart worden gebracht. Hierdoor komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Wij verzorgen ook de bouwkundige opname. Ook kunnen wij het beheer van en onderhoud aan uw pand voor onze rekening nemen.